نمایش 1–36 از 121 نتیجه

فیلترها
نمایش 36 24 12

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G202

1,925,000 تومان 1,560,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 33*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G302

3,718,500 تومان 3,000,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 62*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G402

2,953,000 تومان 2,390,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 62*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G408

3,207,000 تومان 2,590,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 62*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G415

3,373,500 تومان 2,730,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 70*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G416

3,373,500 تومان 2,730,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 70*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G501

4,146,000 تومان 3,350,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G502

3,832,000 تومان 3,100,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G503

دارای ابعاد بیرونی 86*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G503D

4,386,000 تومان 3,550,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 90*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G503T

3,914,500 تومان 3,170,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G504

3,933,000 تومان 3,185,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 91*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G504M

4,790,500 تومان 3,870,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 91*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G518

3,899,000 تومان 3,150,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G522

3,899,000 تومان 3,150,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G523

4,146,000 تومان 3,350,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G524

4,738,000 تومان 3,830,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G525

3,941,000 تومان 3,190,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 90*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G526

3,941,000 تومان 3,919,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 90*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G527

4,146,000 تومان 3,350,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 91*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G528

4,146,000 تومان 3,350,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 91*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل G530

3,394,000 تومان 2,750,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل IG 4610

5,071,500 تومان 4,100,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل IG 5910

5,421,000 تومان 4,390,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل IG 5911

5,421,000 تومان 4,390,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل IG 5912

5,833,500 تومان 4,720,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل IS 4602

5,071,500 تومان 4,100,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 62*51 سانتی متر و پلوپز پر قدرت دارای وک جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل IS 5910

5,994,500 تومان 4,850,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 90*51 سانتی متر و پلوپز پر قدرت دارای وک جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل IS 5911

5,994,500 تومان 4,850,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 90*51 سانتی متر و پلوپز پر قدرت دارای وک جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل S201

2,022,000 تومان 1,630,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 30*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل S401

3,078,500 تومان 2,490,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 58*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل S403

3,229,500 تومان 2,615,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 62*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل S501

3,962,000 تومان 3,200,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل S502

3,962,000 تومان 3,200,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل S503

4,007,000 تومان 3,285,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 86*50 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید

اجاق گاز صفحه ای ایلیا استیل مدل S505

4,078,500 تومان 3,300,000 تومان
دارای ابعاد بیرونی 89*51 سانتی متر و شبکه چدنی مقاوم در برابر حرارت و تغییر رنگ جهت اطلاع از موجودی محصول قبل از سفارش تماس بگیرید