برق انداختن سینک

  آن سینک کثیف را تمیز کنید.شما فکر می کنید که با تمام صابون و آبهایی که از درون سینک ها می شوند که برای همیشه تمیز می شوند -...

ادامه مطلب

سینک ظرفشویی

راهنمای خرید سینک

تاریخچه سینک آشپزخانه با شروع آب جاری ، سینک آشپزخانه به یکی از مهمترین و مدرن ترین وسایل خانه تبدیل شد ، دوم به خط اجاق گاز. فعالیت ه...

ادامه مطلب

سینک

سینک آشپزخانه

سینک ظرفشویی برای اینکه یک سینک آشپزخانه اولیه مفید واقع شود ، لیستی از موارد مرتبط مورد نیاز بود. مهمترین چیز دیگ بود. از نظر اندازه ...

ادامه مطلب