سینک کن دارای ورق ضخامت 8 می باشد.

مشاهده همه 35 نتیجه

فیلترها
نمایش 36 24 12

سینک کن مدل ۴۳۸

890,000 تومان 685,000 تومان
سینک کن مدل 438 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 120* 50 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن

سینک کن مدل ۴۳۹

890,000 تومان 685,000 تومان
سینک کن مدل 439 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 120* 50 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۷۰۳۳

979,000 تومان 753,000 تومان
سینک کن مدل7033 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 101 * 52 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۷۰۳۴

979,000 تومان 753,000 تومان
سینک کن مدل7034 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 101 * 52 سانتی متر یک لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن

سینک کن مدل ۸۰۲۲

1,215,000 تومان 935,000 تومان
سینک کن مدل 8022 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 116 * 50 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق جهت اطلاع از موجودی اجناس قبل از سفارش ، تماس بگیرید .

سینک کن مدل ۸۰۲۲-p

1,215,000 تومان 935,000 تومان
سینک کن مدل 8022-p توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 116 * 50 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل ۸۰۳۲

1,215,000 تومان 935,000 تومان
سینک کن مدل 8032 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 116 * 50 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق جهت اطلاع از موجودی اجناس قبل از سفارش ، تماس بگیرید .

سینک کن مدل ۸۰۳۲-p

1,215,000 تومان 935,000 تومان
سینک کن مدل 8032-p توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 116 * 50 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۸۰۵۲

1,215,000 تومان 935,000 تومان
سینک کن مدل 8052 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 116 * 50 سانتی متر برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل ۸۰۵۲-p

1,215,000 تومان 935,000 تومان
سینک کن مدل 8052-p توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 116 * 50 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۸۰۶۲

1,215,000 تومان 935,000 تومان
سینک کن مدل 8062 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 116 * 50 سانتی متر برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل ۸۰۶۲-p

1,215,000 تومان 935,000 تومان
سینک کن مدل 8062-p توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 116 * 50 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۸۰۷۲

1,215,000 تومان 935,000 تومان
سینک کن مدل 8072 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 116 * 50 سانتی متر برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل ۸۰۷۲-p

1,215,000 تومان 935,000 تومان
سینک کن مدل 8072-p توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 116 * 50 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۹۰۱۱

1,397,000 تومان 1,075,000 تومان
سینک کن مدل 9011 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 121 * 52 سانتی متر برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل ۹۰۲۱

1,397,000 تومان 1,075,000 تومان
سینک کن مدل 9021 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 121 * 52 سانتی متر برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل ۹۰۲۲

1,265,000 تومان 974,000 تومان
سینک کن مدل 9022 روکار آنتی باکتریال 120 * 60 سانتی متر دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق جهت اطلاع از موجودی اجناس قبل از سفارش ، تماس بگیرید .

سینک کن مدل ۹۰۲۲-P

1,265,000 تومان 974,000 تومان
سینک کن مدل 9022-P روکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 120* 60 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۹۰۳۱

1,397,000 تومان 1,075,000 تومان
سینک کن مدل 9031 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 121 * 52 سانتی متر برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل ۹۰۳۲

1,265,000 تومان 974,000 تومان
سینک کن مدل 9032 روکار آنتی باکتریال 120 * 60 سانتی متر دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق جهت اطلاع از موجودی اجناس قبل از سفارش ، تماس بگیرید .

سینک کن مدل ۹۰۳۲-P

1,265,000 تومان 974,000 تومان
سینک کن مدل 9032-P روکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 120* 60 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۹۰۴۱

1,397,000 تومان 1,075,000 تومان
سینک کن مدل 9041 توکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 121 * 52 سانتی متر برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل ۹۰۵۲

1,265,000 تومان 974,000 تومان
سینک کن مدل 9052 روکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 120* 60 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۹۰۵۲-P

1,265,000 تومان 974,000 تومان
سینک کن مدل 9052-P روکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 120* 60 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۹۰۶۲

1,265,000 تومان 974,000 تومان
سینک کن مدل 9062 روکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 120* 60 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۹۰۶۲-P

1,265,000 تومان 974,000 تومان
سینک کن مدل 9062-P روکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 120* 60 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۹۰۷۲

1,265,000 تومان 974,000 تومان
سینک کن مدل 9072 روکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 120* 60 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل ۹۰۷۲-P

1,265,000 تومان 974,000 تومان
سینک کن مدل 9072-P روکار از جنس استیل مقاوم دربرابر ضربه و زنگ زدگی و آنتی باکتریال با ابعاد 120* 60 سانتی متر دو لگن بزرگ دارای ضمانت 60 ماهه و خدمات پس از فروش کن به همراه تخته گوشت و سبد پلاستیکی عمیق

سینک کن مدل A-4030

1,120,000 تومان 851,000 تومان
لگن ظرفشویی کن مدل A-4030 باکسی با قابلبت نصب به صورت توکار یا زیر کابینتی میباشد برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل A-4040

1,120,000 تومان 851,000 تومان
لگن ظرفشویی کن مدل 4040 باکسی با قابلبت نصب به صورت توکار یا زیر کورینی میباشد برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل A-4050

1,250,000 تومان 962,500 تومان
لگن ظرفشویی کن مدل A-4050 باکسی با قابلبت نصب به صورت توکار یا زیر کابینتی میباشد برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل A-6050

1,350,000 تومان 1,039,500 تومان
لگن ظرفشویی کن مدل A-6050 باکسی با قابلبت نصب به صورت توکار یا زیر کابینتی میباشد برای اطلاع از موجودی محصول ،قبل از سفارش تماس بگیرید

سینک کن مدل انیگما ENIGMA D-200

2,750,000 تومان 2,475,000 تومان
سینک گرانیتی کن مدل ENIGMA D-200 با 85 درصد سنگ گرانیت طبیعی و 20 در صد از رزین و رنگ دارای رنگبندی زیبا

سینک گرانیتی کن مدل vivaldi 150

1,614,400 تومان 1,243,000 تومان
سینک گرانیتی کن مدل vivaldi 150 با 85 درصد سنگ گرانیت طبیعی و 20 در صد از رزین و رنگ دارای رنگبندی زیبا

سینک گرانیتی کن مدل جاز JAZZ

2,650,000 تومان 2,385,000 تومان
سینک گرانیتی کن مدل جاز با 85 درصد سنگ گرانیت طبیعی و 20 در صد از رزین و رنگ دارای زنگبندی زیبا